SP NR 2

Grono Pedagogiczne

Dyrektor szkoły - Marta Czerniawska

Wicedyrektor szkoły - Piotr Graczyk

 

Andrzejewska Barbara – plastyka, nauczyciel wspomagający edukacji wczesnoszkolnej,

rewalidacja,

Augustyniak Malwina - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, rewalidacja,

Bednarek Małgorzata - nauczyciel wspomagający edukacji wczesnoszkolnej, świetlica

kl. I – III,

Białowąs Ewa – matematyka, zajęcia techniczne, nauczyciel wspomagający matematyki,

informatyki i zajęć artystycznych,

Bińkowska Małgorzata – fizyka, nauczyciel wspomagający biologii,

Borowczak Zbigniew – język niemiecki, technika,

Boruszewska Katarzyna – język polski, nauczyciel wspomagający języka polskiego,

rewalidacja,

Brysik Danuta – muzyka, język niemiecki, rewalidacja,

Bryś Brygida - edukacja wczesnoszkolna, świetlica kl. I – III, rewalidacja,

Brzeskot Krzysztof - nauczyciel wspomagający wychowania fizycznego, rewalidacja,

Buczkowska Małgorzata – biologia, nauczyciel wspomagający chemii,

Czerniawska Marta – dyrektor szkoły,

Czwartyńska Małgorzata - nauczyciel wspomagający języka polskiego i przyrody,

Domańska – Frankowska Anna – język polski, logopedia,

Graczyk Małgorzata - nauczyciel bibliotekarz, wychowanie do życia w rodzinie,

Graczyk Piotr - wicedyrektor szkoły, nauczyciel wspomagający historii i wychowania

fizycznego,

Ignas Ewelina - język niemiecki, język polski, nauczyciel wspomagający języka

polskiego,

Jarmuż Maja – matematyka, nauczyciel wspomagający matematyki

Kałuska Iwona - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja,

Karabin Lyudmyla – język angielski,

Kasprowicz Agata – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie,

nauczyciel wspomagający historii i geografii,

Kasprowicz Mirosław - wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne specjalistyczne

(siatkówka), edukacja dla bezpieczeństwa,

Kohnka Joanna – język angielski, nauczyciel wspomagający edukacji wczesnoszkolnej,

Kostrzewa Violetta - nauczyciel wspomagający edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacja,

Kotlarek Adriana - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie,

Kubrycz Lidia - wychowanie fizyczne,

Mańczak Sylwia - język polski, nauczyciel wspomagający języka polskiego i języka

angielskiego, rewalidacja,

Markowiak Agnieszka – logopedia,

Melski Artur - wychowanie fizyczne,

Mikołajczak Violetta – pedagog szkolny, rewalidacja,

Nowak Rafał - wychowanie fizyczne,

Ogrodniczuk Elżbieta – religia, doradztwo zawodowe,

Olejniczak Tomasz - wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne specjalistyczne (piłka

nożna),

Paszke Karolina – język niemiecki,

Paszkowska Iwona – język polski,

Pilz Bernardeta - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający edukacji

wczesnoszkolnej,

Pietruszewska Geppert Jolanta - język polski, nauczyciel wspomagający języka

polskiego,

Pietrzak Dorota – matematyka, informatyka, nauczyciel wspomagający matematyki

i informatyki,

Podgórna Jolanta – religia,

Porębski Mariusz – pedagog szkolny,

Roszak Magdalena – matematyka,

Sawińska-Stuła Anna - matematyka, innowacja matematyczna,

Sądowska Małgorzata - język polski, nauczyciel wspomagający języka polskiego,

Sobczyk Joanna – muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne,

Staszak Małgorzata - matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe, nauczyciel

wspomagający matematyki,

Szczepanik Agnieszka - psycholog

Szymczak Bożena – geografia, nauczyciel wspomagający chemii,

Śmiglewska Urszula - nauczyciel wspomagający matematyki i fizyki, rewalidacja,

Wojciechowska Iwona - edukacja wczesnoszkolna,

Wrzesińska Renata – chemia,

Wysoczańska Monika – przyroda, nauczyciel wspomagający przyrody, historii,

wychowania fizycznego,

Zielińska Ludmiła - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający edukacji

wczesnoszkolnej,

Żółtak Beniamin - wychowanie fizyczne specjalistyczne (piłka nożna)

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi
    ul. Gimnazjalna 11
    67-100 Nowa Sól
  • (68)3560964

Galeria zdjęć